KiiltoClean AB

F-sprit 95% 5 liter dunk

F-sprit 95% (Finsprit) är en fermenterad etanol som rektifierats till hög renhet. F-sprit 95% uppfyller de flesta farmakopéers krav och används till läkemedel, livsmedel, kosmetika, för laboratorieändamål, inom hälso- och sjukvården m m.
  • Hållbarhet är 1 år. Gäller obruten förpackning i avseende till EP och USP.
  • F-sprit 95% är en klar, färglös och lättflyktig vätska med karaktäristisk doft.

OBS!  Inköp av produkten kräver tillstånd utfärdat av Skatteverket i Ludvika.

Denaturering: Då denaturering förekommer (se produktens märkning) är denatureringsmedel tillsatt enligt tillståndsbevis utfärdat av Läkemedelsverket. Exempel på förekommande denatureringsmedel: isopropanol, etylacetat, metyletylketon, metylisobutyl-keton, dietylftalat, butylacetat, butanol, Bitrex®, toluen. Tillsatta denatureringsmedel ingår vanligen i sådana mängder att kraven på skydd, utöver de som gäller för etanol, ej påverkas.

Miljö och Säkerhet
Etanol är mycket brandfarlig och skall hanteras enligt gällande föreskrifter, se Säkerhetsdatablad. Etanolens låga toxicitet i kombination med dess goda biologiska nedbrytbarhet gör etanolen till ett av de bästa lösningsmedlen ur yttre miljösynpunkt.
Det hygieniska gränsvärdet för etanol har satts högre än för något annat organiskt lösningsmedel, 1.900 mg/m3, bl a för dess låga akuta toxicitet och produktens jämförelsevis omfattande dokumentation.

För Kiiltos produkter tillkommer en kostnad för att bryta en transportförpackning på 500 kronor. Transportförpackning: 3x5000 ml.

F-sprit 95% 5 liter dunk

Art nr: 103063

Fp. Storlek

5000 ml

Lagervara

347 SEK

Dokument

Säkerhetsblad