KiiltoClean AB

U-sprit 70% 5 liter dunk

U-Sprit 70% (Utspädd finsprit) är utspädd fermenterad etanol som är spädd med aqua purificata (avjoniserat och sterilfiltrerat vatten) U-Sprit 70% används för desinfektion och lösningar inom farmaci, tandvård samt hälso- och sjukvård.

OBS!  Inköp av produkten kräver tillstånd utfärdat av Skatteverket i Ludvika.

Fysikaliska / Kemiska egenskaper
U-Sprit 70% är en klar, färglös och lättflyktig vätska med karaktäristisk doft. Löslig i de flesta organiska lösningsmedel och obegränsat löslig i vatten. Reagerar explosionsartat med starka oxidationsmedel som kalciumhypoklorit, salpetersyra och väteperoxid. Kan bilda explosiva föreningar med vissa nitrater. Kan vid längre exponering skada packningar, lackerade och målade ytor samt skyddande och tätande fettbeläggningar.

Miljö och Säkerhet
Etanol är mycket brandfarlig och skall hanteras enligt gällande föreskrifter, se Säkerhetsdatablad. Etanolens låga toxicitet i kombination med dess goda biologiska nedbrytbarhet gör etanolen till ett av de bästa lösningsmedlen ur yttre miljösynpunkt.
Det hygieniska gränsvärdet för etanol har satts högre än för något annat organiskt lösningsmedel, 1.900 mg/m3, bl a för dess låga akuta toxicitet och produktens jämförelsevis omfattande dokumentation.

För Kiiltos produkter tillkommer en kostnad för att bryta en transportförpackning på 500 kronor. 

U-sprit 70% 5 liter dunk

Art nr: 103196
CAS Nr: 64-17-5

Fp. Storlek

5000 ml

Lagervara

407 SEK

Dokument

Säkerhetsblad