Skyddsprodukter

Minimera risken för skador och kontaminering i ditt laboratorium med spillskydd som absorberar och/eller förhindrar att ett spill sprids. Dessa finns i olika material och form: Färdigutskurna ark eller Ark på rulle, Absorberande ormar/flexibla rör som kan svepas runt hörn och anpassar sig till ojämna ytor, Kuddar för användning under maskiner som har en tendens att droppa eller läcka, Granulat av små, lösa partiklarna där ett ark eller en rulle inte passar, till exempel i sprickor och springor.