Analys av cellodling & fermentation

BioProfile - instrument för snabb automatiserad analys av av viktiga näringsämnen, metaboliter, pH, gaser och celldensitet/cell viabilitet.