Water Jacket Incubator

CO2-inkubator med vattenmantel dämpar effekten omgivningsförändringar eller strömförlust. Om arbetet kräver låga temperaturnivåer, kan en vattenmantelinkubator sänka temperaturen till 5 Celsius genom användning av kylslingor.