Biochrom Ltd

CO7500 Colourwave Educational Colorimeter

  • Enkelstrålig filterbaserad spektrofotometer/kolorimeter
  • Täcker våglägderna 440, 470, 490, 520, 550, 580, 590 och 680 nm
  • Designad för att enkelt kunna användas av studenter
  • Kostnadseffektiv
  • Enkel treknappsdrift
  • Provrörsadapter för 10/12 mm rör som option
  • Uppladdningsbart batteri

CO7500 Colourwave Educational Colorimeter

Art nr: 80-3000-43

Fp. Storlek

st