Copan Wasp srl

Pipetteringsrobot UniVerse

Ett flexibelt och öppet system för provpreparering av molekylära tester. UniVerse alikvoterar prov innan testning inom molekylär diagnostik. Den pre-analytiska automatiseringen som görs med systemet förenklar och standardiserar den molekylära analysen.


UniVerse hanterar 4 olika arbetslägen:

  • rör till rör
  • rör till platta
  • poolning av prov från olika rör till sekundärrör
  • poolning av prov från olika rör till en brunn i platta

UniVerse Pipetteringsrobot

Art nr: W093

Fp. Storlek

1 St

Dokument

Broschyrer