Plattläsare

Plattläsare/Plate reader för mätning av absorbans, fluoresens och/eller luminescens.