Biochrom Ltd

EZ Read 800 Plattläsare, skakmöjlighet

Plattläsare optimal för laboratorier med många prover att läsa. EZ Read 800 är PC-styrd och finns i två modeller: EZ Read 800 som är en dedikerad ELISA-läsare och EZ Read 800 Research som har fler användningsområdet då den kan mäta totalprotein och cell proliferation.
  • Används till platt, U-bottnad och V-bottnad mikroplatta
  • 4 program för att skaka som ger fullständig mixing av lösningar och mer reproducerbara resultat
  • Tungsten Halogen-lampa

Biochrom EZ Read 800 ELISA har 4 filter: 405nm, 492 nm, 450 nm och 620 nm

Biochrom EZ Read 800 ELISA Research har 6 filter: 405nm, 492 nm, 450 nm och 620 nm, 595nm, 562 nm

EZ Read 800 Research Plate Reader

Art nr: 80-4002-01

Fp. Storlek

1st

Beställningsvara

Begär offert

EZ Read 800 ELISA Plate Reader

Art nr: 80-4002-00

Fp. Storlek

1st

Beställningsvara

Begär offert

Specifikation

Wavelength Range 400-750nm
Mättid >5s för 96-hålsplatta
Mätområde 0-4 OD