Biochrom Ltd

WPA S800 Spectrawave

• Enkelstrålig diodarraybaserad Vis spektrofotometer
• Täcker våglängderna 330 – 800 nm
• Med 7 nm bandbredd
• Kompakt, enkel att använda, underhålla och göra ren
• Absorbans, % Transmission, Koncentration och kinetik
• Experiment för utbidlning samt tutorial inkluderas
• Provrörsadapter som option
• Grafico PC mjukvara för export av data inkluderas

S800 Spectrawave Vis Spectrophotometer

Art nr: 80-3003-50

Fp. Storlek

st

Beställningsvara

Begär offert

Test tube adaptor 10,12,16 mm

Art nr: 80-2117-47

Fp. Storlek

st