UV-skåp för PCR arbete

DNA/RNA UV-skåp för arbete med DNA-prover. Skåpen är av bänkmodell bestående av en metallram, sidoväggar av glas, metall eller plexiglas och en emaljerad arbetsyta eller en yta av rostfritt stål. En UV-lampan i skåpens övre del dekontaminerar arbetsytan genom att inaktivera DNA/RNA fragment under en exponeringstid på mellan 15-30 min. Luften kan också recirkuleras via UV-lampan och dekontaminering sker då utan direkt exponering av UV-ljuset.