Biosan SIA

Termostatterat vattenbad

OLS200 är ett digitalt vattenbad med kombinerad linjär och orbital skakfunktion.

Instrumentet kan reglera temperaturen mellan +/- 0°C - 99°C, och har en temperaturstabilitet på +/- 0,1°C. För temperaturer under RT krävs CS200G kylare.

OLS200 har en kapacitet på 9 liter.

Termostatterat vattenbad

Art nr: OLS200 EURO

Fp. Storlek

1 st