Brady

Etiketter för alla användningsområden

Etiketter i olika material, former, storlekar och motståndskraft.

Välj rätt etikett baserat på

  • miljön den ska användas i : Frys (-80°C), Flytande kväve (-196°C), Autoklav (+121°C), Varmvattenbad (100°C), Kemikalier och lösningsmedel (xylen, DMSO, etanol)
  • typ av rör, flaska, behållare eller dylikt
  • vilken form  du vill ha på etiketten: rund, rektangulär, avlång etc
  • vilken typ av skrivare du använder eller önskar använda

För att hitta rätt  sort hjälper vi dig hela vägen, kontakta därför vår specialist på området Hajer Alm

För lab som applicerar mycket etiketter för hand kan instrumentet "i7100 Vial applicator" var till stor hjälp: 

Etiketter

Art nr: Etiketter

Fp. Storlek