Stellaris RNA FISH

Stellaris RNA FISH (fluorescence in situ hybridization) -visualiseringsmetod för RNA som möjliggör samtidig detektion, lokalisering och kvantifiering av enskilda RNA-molekyler på cellulär nivå i fixerade prover med hjälp fluorescensmikroskopi.