Anestesi

Vi arbetar med produkter och lösningar med fokus på ” Patient Blood Management”. Transfusion av rätt blodprodukt, vid rätt tidpunkt, i rätt dos till den patient som behöver en transfusion, samt att hjälpa sjukvården att undvika onödiga transfusioner. Lösningarna används både patientnära och i laboratoriemiljö.