Transfusionsfilter för autologt blod

Vid blödande operationer bör man överväga blodfiltrering för autologt blod vid re-transfusion till patienter för att öka patientsäkerheten. Detta minskar antalet mikropartiklar, antalet leukocyter och mängden fett i transfusionsblodet, något som annars kan orsaka nedsatt lungfunktion hos till exempel känsliga hjärt-/kärl-patienter efter genomgången by-passoperation.