Antikroppar

Primära och sekundära antikroppar för forskning, blodgruppsserologi och bakteriologisk serologi.