Sample storage caps

Välj mellan skruvkork eller tryckkork (push cap) för att försluta rör i 96-, 48 eller 24-hålsplatta. Välj push cap för kostnadseffektiv förvaring ner till -80, välj skruvkork med intern gänga när du vill säkerställa bästa möjliga förslutning ner till -196 eller välj extern skruvgänga för att undvika risk för korskontaminering då förvaringstemperaturen går ner till -196