Inno-Train

DaraEx anti-CD38 antibody neutralizing agent

DaraEx är en produkt för neutralisering av anti-CD38 antikroppar vid blodgruppering

Antikroppsbaserde läkemedel, såsom anti-CD38 antikroppar för behandling av multipel myelom, kan störa serologisk blodgruppering då de undersökta antigenerna kan vara maskerade av de terapeutiska antikropparna.

DaraEx anti-CD38 antibody neutralizing agent

Art nr: 004 020 001

Fp. Storlek

450 ul

Transportinformation
Kylklamp