Inno-Train

DaraEx anti-CD38 antibody neutralizing agent

DaraEx för neutralisering av anti-CD38 antikroppar vid blodgruppering

Antikroppsbaserde läkemedel kan störa serologisk blodgruppering då de undersökta antigenerna kan vara maskerade av de terapeutiska antikropparna. En anti-CD38 antikropp för behandling av multipel myelom visar stark interferens i indirekt antikroppstest (IAT) där de flesta reaktioner visar ospecifikt (felaktigt) positiva. Den tidskrävande standardmetoden genom användning av Dithiothreitol (DTT) motverkar interferensen men har stora nackdelar såsom nedbrytning av Kel antigener eller hemolys. Imusyn DaraEx förhindrar agglutineringseffekten av anti-CD38 i IAT utan bieffekter.

Fördelar

  • Snabb och enkelt protokoll
  • Specifik inhibering av anti-CD38 reaktivitet utan påverkan på andra antigener eller alloantikroppsreaktioner
  • Inga bieffekter såsom nedbrytning av blodgruppsantigener eller hemolys som vid standard DTT behandling
  • Inget behov av dyra anti-idiotypiska antikroppar eller lösliga CD38 proteiner för blockering av anti-CD38 

DaraEx anti-CD38 antibody neutralizing agent

Art nr: 004 020 001

Fp. Storlek

450 ul
6431 SEK