Blodhanteringssystem

Säkerställ att rätt blodprodukt transfunderas till rätt patient vid rätt tidpunkt, och i rätt tillstånd samtidigt som att spårbarheten i transfusionskedjan säkerställs. BloodTrack är ett moduluppbyggt system bestående av mjukvaru- och hårdvarulösningar.