Inno-Train

BEXS 12 Bead Extraction System

BEXS 12 Bead Extraction System är ett helautomatiskt instrument, för DNA-extraktion från blod, baserad på magnetisk partikelseparationsteknologi. Instrumentet styrs enkelt av en användarvänlig pekskärm. Separation av magnetiska partiklar uppnås genom att metallstavar magnetiseras av en extern magnet, som kan slås på och av. Effektiv återsuspension av magnetiska partikelpellets åstadkommes genom rotation av stavarna. Med denna beprövade teknik utelämnas alla centrifugerings- och arbetsintensiva återsuspensionssteg.

  • I kombination med BEXS 12 Ready DNA Bead Kit möjliggör systemet parallell bearbetning av upp till 12 blodprover med en volym på 250 μl vardera.
  • Kort extraktionstid, 40 minuter för upp till 12 prover
  • Integrerad automatisk buffertdispensering
  • Streckkodsavläsning
  • Minimal hands-on tid
  • Systemet är CE-certifierat i kombination med BEXS 12 Ready DNA Bead Kit

BEXS 12 Bead Extraction System

Art nr: ITGX01050

Fp. Storlek

1 St