Nordic Biolabs AB

Nordic Biolabs är en leverantör av labprodukter, instrument och teknisk service. Vi är distributör i Sverige och Danmark för ett 70-tal tillverkare av laboratorieprodukter företrädesvis från Europa och USA. Våra kunder finns främst vid laboratorier på sjukhus, universitet och läkemedels-/biotek-industri men även inom livsmedels- och förpacknings-industrin. Sedan 2018 har vi även kunder på nukleärsidan.


NBL Fasad 500px.jpg

Nordic Biolabs är ett privatägt bolag som funnits på den svenska marknaden sedan 1970. Huvudkontor och lager finns i Täby, strax norr om Stockholm. Vi har ett brett produktsortiment med många välkända tillverkare. Vår ambition är att ständigt utveckla och förfina vår befintliga produktportfölj samt hitta kompletterande produkter för att bidra till utveckling och framåtskridande hos våra kunder inom forskning, diagnostik och produktion.

Exempel på områden där vi är ledande är transfusion, cellodling, mikrobiologisk provtagning för diagnostik såväl som kontroll av produktionsmiljöer, och molekylärbiologi. Vi har även en väl utvecklad serviceavdelning för att serva våra instrument samt ett pipettkalibreringslab, PipettdoktornTM.

Nordic Biolabs är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001, miljöcertifierat enligt ISO 14001 samt certifierat enligt ISO 17025. Just kvalitetsarbetet har en central roll och grunden för kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar.

Vi är totalt 28 anställda. Genom att internt, och tillsammans med våra leverantörer, utbilda oss inom de områden vi är verksamma i och på våra produkter ger vi dig som kund den support som alltid förväntas av en bra leverantör.