Nordic Biolabs AB

Nordic Biolabs, med huvudkontor i Täby strax norr om Stockholm, har som mål att bli en ledande leverantör i norden. Våra kunder finns främst vid laboratorier på sjukhus, universitet och läkemedels-/biotekindustri men också inom livsmedels- och förpackningsindustri.


Vi är ett privatägt bolag med stort engagemang i våra kunder och utvecklingen i branschen. Vi har ett brett produktsortiment med många välkända tillverkare. Vår ambition är att utveckla vår befintliga produktportfölj samt hitta ytterligare kompletterande produkter som bidrar till utveckling och framåtskridande hos våra kunder inom forskning, diagnostik och produktion. Exempel på områden där vi är ledande är transfusion, cellodling, mikrobiologisk provtagning (för diagnostik såväl som kontroll av produktionsmiljöer) och molekylärbiologi.

Genom våra kunniga produktspecialister och en gedigen hemmaorganisation är vår strävan att ge bästa möjliga service. Därför är vi kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Just kvalitetsarbetet har en central roll i Nordic Biolabs och grunden för kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar. Vi är därför lyhörda för våra kunders krav och önskemål i en ständigt föränderlig värld.

Vi är totalt 23 anställda, tio är produktspecialister varav en i Danmark, två servicetekniker, tre på kundservice. Genom att internt och tillsammans med våra leverantörer utbilda oss inom de områden vi är verksamma i och på våra produkter hoppas vi att vi kan ge dig som kund den support som alltid förväntas av en bra leverantör. Vi har även ett kalibreringslab för pipetter där vi servar alla märker och modeller.

Vi kan hjälpa våra kunder på 4 olika språk: svenska, danska, engelska och kinesiska.