GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation – slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person.


De uppgifter som ska skyddas inkluderar alla uppgifter som på något Vita gubbar tala undra 500px.jpg
sätt kan knytas till en enskild individ. Det gäller inte bara strukturerad data i en databas eller annat register, utan även ostrukturerade uppgifter, till exempel ett e-postmeddelande, ett enskilt dokument etc. Uppgifterna behöver inte finnas i ett IT-system, även fysiska register och arkiv innefattas.

Förordningen reglerar personuppgiftsbehandling. Med det avses insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning och spridning av personuppgifter. Det vill säga allt det man kan tänkas vilja göra med uppgifterna.

Registrerad person ska som huvudregel samtycka till behandlingen för ett tydligt och avgränsat syfte. Det ställs särskilda krav på hur samtycket ska utformas. Samtycket kan när som helst återkallas av den registrerade. En registrerad person har också rätt att begära ut sina uppgifter, ändra uppgifterna om det föreligger något  fel eller radera dem. Registrerade har också rätt att förbjuda ytterligare bearbetning av uppgifterna för t ex direkt marknadsföring. Avtals- eller affärsförpliktelse i botten förutsätter samtycke, men uppgifterna får endast användas för just det syftet, och inget annat.

På Nordic Biolabs AB finns följande register;

Business Central (BC)                               
Vårt administrativa system där order registreras tillsammans med kontakt-, leverans- och fakturauppgifter till beställande person. För att beställda varor ska kunna levereras lämnas leveransuppgifter till någon av följande transportörers system; PostNord, Jetpak, UPS, DHL. Vid enstaka tillfällen kan av olika skäl annan transportör användas.

Litium Studio                 
Programmet hanterar vår webshop och innehåller kontakt-, leverans- och fakturauppgifter till personer som väljer att lägga sina order i vår webshop.

Quanta Pro                     
Administrativt system tillhörande Pipettdoktorn där order rörande service och/eller kalibrering av pipetter registreras tillsammans med kontak-, leverans- och fakturauppgifter till beställande person. För att pipetterna ska kunna återsändas lämnas leveransuppgifter till någon av följande transportörers system; PostNord, Jetpak, UPS, DHL. Vid enstaka tillfällen kan av olika skäl annan transportör användas.

MICS                                 
Vårt CRM-system, i systemet skapas offerter, det innehåller även uppgifter om offerter/anbud, avtal, instrument, noteringar efter servicebesök, löften vid besök, önskemål om information, kommunikation etc. Här återfinns namn och kontaktuppgifter för utskick av e-post och pappersutskick samt noteringar om avsägande av dessa utskick. Uppgifterna i registret är enbart av yrkesmässig karaktär.

Avtalsarkiv                      
På Nordic Biolabs AB finns ett fysiskt arkiv innehållande gällande avtal. I avtalsarkivet finns kontakt-, leverans- och fakturauppgifter till våra avtalsparter.

Fakturor
Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. Bokföringslagen. Mer information om vad räkenskapsinformation är och hur den ska sparas finns i kapitel 7 och 8 i BFN:s vägledning Bokföring.

Microsoft Outlook                             
Samtliga anställda på Nordic Biolabs AB har outlook och i programmet finns namn, e-post etc till personer som anställda i sin tjänst har kontakt med. Våra Outlook-program rensas regelbundet. Uppgifterna i Outlook sorteras inte.

Kontakta oss vid frågor eller funderingar kring GDPR , om du vill lämna information om att strykas eller kvarstå i våra register eller strykas eller registreras för våra utskick. Vi hjälper dig gärna!