Historik

Nordic Biolabs AB grundades 1970 under namnet Laboratorie Design AB med affärsidén att utveckla och tillverka enkla produkter för laboratorier. Vi har sedan bytt inriktning och är numera ett agenturföretag.


Under perioden fram till 1976 när Jan Skaring, företagets tidigare styrelseordförande och delägare i bolaget, bedrev verksamheten introducerades den första agenturen (Biotest GmbH) i bolaget och under hans ledning utvecklades bolaget till att bli ett renodlat agenturbolag med kunder framför allt inom svensk transfusionsmedicin och klinisk diagnostik.

1984 förvärvades ett av de då ledande agenturföretagen inom cellodling och molekylärbiologi, Chemoferm Agentur, med dotterbolaget Biohospital AB. Chemoferm Agenturs verksamhet integrerades snabbt med Laboratorie Design AB och förstärkte segmentet bioteknik.

Biohospital som är en ”CMO” (Legotilverkare inom främst mikrobiologiska produkter och inom steril tillverkning såldes 1994. Biohospital är fortsatt en viktig samarbetspartner till Nordic Biolabs.
Under denna period etablerade sig Laboratorie Design AB som en av de ledande leverantörerna inom vad vi idag kallar ”Life Science” eller bioteknikmarknaden, med ledande agenturer som Gibco/BRL och Costar. (Numera Life Technologies och Corning)
Laboratorie Design AB etablerade sig snabbt som största leverantör av cellodlingsmedier. Den största och mest tongivande leverantören/ huvudmannen (Life Technologies) hade som policy att starta egna försäljningsbolag på sina viktigare marknader och 1994 var det dags att, som en av de sista distributörsdrivna marknaderna, etablera ett eget dotterbolag i Sverige.

Laboratorie Design AB och Life Technologies genomförde denna delning i största samförstånd och hela bioteknikdivisionen inkl. personal övergick till det nyetablerade dotterbolaget.
Bolaget bytte nu namn till Labdesign AB och inriktade sina satsningar primärt inom transfusionsmedicin och klinisk diagnostik. Ett flertal lyckosamma satsningar på agenturer inom dessa områden gjordes, bl.a introduktionen av blodprovtagning i vacuumrör av plast (Greiner One).

Thomas Busch, anställdes som säljare 1988 inom den då nyligen etablerade bioteknikdivisionen och följde vid försäljningen av denna med till Life Technologies nyetablerade dotterbolag, tillsammans med 11 medarbetare. Han drev framgångsrikt denna verksamhet för Life Technologies räkning som platschef till år 1999.

År 2000 tillträdde han som VD och delägare i Labdesign AB, med uppdraget att fortsätta utveckla företaget inom den kliniska sektorn och med fokus på att återintroducera bolaget som en ledande leverantör inom biotekniksektorn.
Efter att företaget förlorat en mycket viktig och lönsam agentur 2002 inleddes sökandet efter tillväxtmöjligheter. Det ledde fram till ett strategiskt förvärv av Boule Nordic under våren 2004. I samband med detta förvärvade Boule Diagnostics AB 50% av aktierna i Labdesign AB.

Förvärvet av Boule Nordic AB tillförde Labdesign AB ett antal, för biotekniksegmentet strategiskt viktiga agenturer och ytterligare kompetens på instrumentsidan
År 2005 genomfördes namnändringen till Nordic Biolabs AB för att understryka ambitionen att etablera företaget på den nordiska marknaden.

Under 2010-talet introducerades många nya produkter inom forskningsområden som Epigenetik, Microbiomics och NGS. Vi tog utöver det upp en rad nya affärsområden; Pipettdoktorn, Anestesi & operation, Nukleär detektion. 

År 2016 går Nerliens Meszansky, en ledande leverantör av laboratorieprodukter i Norge, in som delägare. Året efter förvärvas Haemonetics och med det utökar vi vår portfölj med produkter inom transfusion. Vi startar även upp Pipettdoktorn i Sverige med labb i Täby.

År 2020 inträffade ännu en milstolpe, Nordic Biolabs firade 50 år.

År 2022 är det så dags för Thomas Busch att gå i pension. Han efterträddes som VD av Ghazal Fogeby per den 1 juni.