Historik

Nordic Biolabs AB grundades 1970 under namnet Laboratorie Design AB med affärsidén att utveckla och tillverka enkla produkter för laboratorier. En stor del av de produkter som då togs fram finner fortfarande sin marknad och säljs till kunder i Sverige och övriga nordiska länder samt Tyskland, Belgien, Frankrike, Italien och ytterligare några länder.


Under perioden fram till 1976 när Jan Skaring, företagets nuvarande styrelseordförande och en av huvuddelägarna, gick in som delägare i bolaget, bedrevs verksamheten i mycket liten omfattning. Genom honom introducerades den första agenturen (Biotest GmbH) i bolaget och under hans ledning utvecklades bolaget mer och mer till att bli ett renodlat agenturbolag med kunder framför allt inom svensk blodbanksverksamhet och klinisk diagnostik.

1984 förvärvades ett av de ledande agenturföretagen inom cellodling och molekylärbiologi, Chemoferm Agentur, med dotterbolaget Biohospital AB. Chemoferm Agenturs verksamhet integrerades snabbt med Laboratorie Design AB och förstärkte segmentet bioteknik kompetensmässigt med både personal och tongivande produkter.
Biohospital bedrev i Upplands Väsby produktion av mikrobiologiska produkter. Företaget såldes 1994, efter flytt till Kopparberg, till dåvarande platschefen, men fortsätter att vara en viktig samarbetspartner till NBL.

I och med förvärvet av Chemoferm AB, etablerade sig Laboratorie Design AB som en av de ledande leverantörerna inom vad vi idag kallar ”Life Science” eller bioteknikmarknaden, med ledande agenturer som Gibco, Costar, BRL och Bellco. Laboratorie Design blev marknadsledande framför allt inom cellodling.

Laboratorie Design AB etablerade sig snabbt på denna marknad och var största leverantör av cellodlingsmedier under en följd av år. Den största och mest tongivande leverantören/ huvudmannen (Life Technologies) hade som policy att starta egna försäljningsbolag på sina viktigare marknader och1994 var det dags att, som en av de sista distributörsdrivna marknaderna, etablera ett eget dotterbolag i Sverige.
Laboratorie Design AB och Life Technologies genomförde denna delning i största samförstånd och hela bioteknikdivisionen inkl. personal övergick till det nyetablerade dotterbolaget.
Bolaget bytte nu namn till Labdesign AB och inriktade sina satsningar primärt inom transfusionsmedicin och klinisk diagnostik. Ett flertal lyckosamma satsningar på agenturer inom dessa områden gjordes, bl.a introduktionen av ett program för blodprovtagning i vacuumrör av plast (Greiner One).

Thomas Busch, Nordic Biolabs nuvarande VD, anställdes redan 1988 som säljare inom den då nyligen etablerade bioteknikdivisionen och följde vid försäljningen av denna med till Life Technologies nyetablerade dotterbolag, tillsammans med 11 medarbetare. Han drev framgångsrikt denna verksamhet för Life Technologies räkning som platschef till år 1999.
År 2000 tillträdde han som VD och delägare i Labdesign AB, med uppdraget att fortsätta utveckla företaget inom den kliniska sektorn, men med fokus på att återintroducera bolaget som en ledande leverantör inom biotekniksektorn.

Efter att företaget förlorat en mycket viktig och lönsam agentur 2002 intensifierades sökandet efter tillväxtmöjligheter, bl.a. för att ersätta förlorad omsättning och bidrag.
Under hösten 2002 och vintern 2003 fördes därför diskussioner med Boule Diagnostics AB om att förvärva deras agenturverksamhet Boule Nordic AB. Dessa diskussioner ledde fram till ett strategiskt förvärv av Boule Nordic under våren 2004, genom att Boule Diagnostics AB genom en nyemission förvärvade 50% av aktierna i Labdesign AB.

Förvärvet av Boule Nordic AB tillförde Labdesign AB ett antal, för biotekniksegmentet strategiskt viktiga agenturer och ytterligare kompetens på instrumentsidan

År 2005 genomfördes namnändringen till Nordic Biolabs AB för att understryka ambitionen att etablera företaget på den nordiska marknaden.

Under 2010-talet introducerades många nya produkter inom forskningsområden som Epigenetik, Microbiomics och NGS. Vi tog utöver det upp en rad nya affärsområden; Pipettdoktorn, Anestesi & operation, Nukleär detektion.  År 2016 går Nerliens Meszansky, en ledande leverantör av laboratorieprodukter i Norge, in som delägare. Året efter förvärvas Haemonetics och med det utökar vi vår portfölj med produkter inom transfusion. Vi startar även upp Pipettdoktorn i Sverige med labb i Täby.

År 2020 fyller Nordic Biolabs 50 år, vilket kommer att firas under hela hösten.