Advanced Instruments (MART)

Från Advanced Instruments erbjuder vi Anoxomat III, ett väletablerat klockbaserat system för odling av anaerober, microaerofiler och kapnofiler utvecklat av MART.

Till produkter för anaerobodling