Becton Dickinson

Dehydrerade odlingsmedier för mikrobiologi.