Biochrom

Spektrofotometrar, plattläsare, plattvättare och celldensitetsmätare.

Spectrophotometers, plate readers, plate washers and cell density meters.