Biomaxima

Kompletta lösningar inom klinisk diagnostik, odlingsmedium, torrsubstrat, färdiga klassiska och kromogeniska odlingsplattor. De har även snabba serologiska tester och instrument och lösningar för klinisk kemi.