Cytiva

Ledande leverantör av lösningar för cellodling, från liten till stor skala, för forskning och process inom akademi och industri. Innovativa serumprodukter, definierade serumfria media och reagens, skräddarsydda lösningar.

Leading supplier of solutions for cell culture, from small to large scale, for research and process within academia and industry. Innovative serum products, defined serum-free media and reagents, tailored solutions.