Labcold

Grundat 1932, tillverkar utrustning för laboratoriekylning, läkemedels och vaccinkylning samt förvaring av blodprodukter. Kända även för Intellicold temperaturkontroll. Labcold är även en UKAS-ackrediterad serviceorganisation.

Founded 1932, manufacturing solutions for laboratory refrigeration, pharmacy and vaccine refrigeration and blood product storage. Also known for the Intellicold temperature control. Labcold is also a UKAS-accredited service provider.