MAST Group

Antibiotikalösningar (resistensbestämning och identifiering) samt torrsubstrat och supplement.