Molecular Devices

Världsledande leverantör av system för cell imaging och screening, multifunktionella mikroplattläsare, patch clamp system liksom reagens och kit för cellulära tester. Sedan länge etablerad och välkänd både i akademiska världen och inom industrin för sina toxicitetstester, DNA-tester, kalcium och magnesium tester etc.

 World leading supplier of systems for cellular imaging and screening, multifunctional microplate readers, patch clamp systems as well as reagents and kit for cellular assays. Long established and well known in academia as well as in industry for toxicity assays, DNA-assays, calcium and magnesium assays etc