MP Biomedical

Leverantör av välkända FastPrep systemet med tillhörande breda utbud av Lysing Matrix och nukleinsyrarening. Även känd för Lymphocyte Separation Medium, Mycoplasma Removal Agent osv. Smarta reagens och brett utbud inom cell och molekylärbiologi.

Supplier of the well-known FastPrep system with the wide range of Lysing Matrixes and nucleic acid preparation. Also known for Lymphocyte Separation Medium, Mycoplasma Removal Agent etc. Smart reagents and a wide offering in cell and molecular biology.