Nexcelom Bioscience

Leverantör av bildcytometri och automatiserad cellräkning och analys. Nexceloms proprietära celldetektionsalgoritm möjliggör evaluering av heterogena och besvärliga cell prover. Genom sitt avancerade instrumentutbud är Nexcelom uppskattat inom vaccinutveckling, cancer och stamcellsforskning, inom akademivärlden liksom i farmaindustrin.

Supplier of image cytometry and automated cell counters for cell analysis. The Nexcelom proprietary cell detection algorithm makes possible the evaluation of heterogeneous and difficult cellular samples. With its advanced instrument range Nexcelom is appreciated in vaccine development, cancer and stem cell research, in academic world as well as in the pharma industry.