Nova Biomedical

Analys av näringsämnen, metaboliter och gaser i cellodlingsplattor, fermentorer.