Nuclear Shields

Tillverkar blyskydd för skydd mot strålning. För nukleärmedicin finns färdiga blyskydd för bänkar, sprutor mm. Det går även att beställa specialtillverkade blyskydd.