Ortec

Tillverkare av detektorer, elektronik och mjukvaror för detektion/kvantifiering av radioaktivitet.