Vi stöder SOS Barnbyar

Nordic Biolabs AB har under många år bidragit till SOS Barnbyars arbete för att ge barn och ungdomar i världen en tryggare framtid.


Under de många år som Nordic Biolabs stöttat SOS Barnbyar har bidragen gått till flera olika fadderbarn. Via brev från fadderbarn och personal kan vi också följa hur det går för barnen. Det betyder mycket att veta att det gått bra för de barn som hunnit växa upp och numera är vuxna. Det är glädjande att se att vårt bidrag kommer till nytta och verkligen gör skillnad.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, att få äta sig mätta och få utbildning.

Nordic Biolabs har idag två fadderbarn, en pojke i Indien  samt en pojke i Libanon. Vi har följt dem under flera år och känner deras situation, deras intressen och hur det går för dem, både i skolan och utanför.


Läs mer om SOS Barnbyars arbete på deras hemsida