Viktigt för oss

Förstoringsglas Stockholm 300x450px.jpgNordic Biolabs verkar inom  följande affärsområden;

  • Bioteknik
  • Industriell Mikrobiologi
  • Klinisk Diagnostik
  • Transfusion
  • Nukleär detektion
  • Anestesi och operation

Varje affärsområde representeras av våra produktspecialister.

Affärsidé

Nordic Biolabs skall genom hög personell kompetens och rätt sortiment erbjuda sina kunder en unik samarbetspartner och genom sitt produktutbud främja den tekniska utvecklingen.
Nordic Biolabs skall vara väl etablerad som leverantör av produkter och tjänster till sjukvårds-, forsknings- och industrilaboratorier.

Det här är viktigt för oss ...

Tillförlitlighet
Genom att erbjuda produkter av hög kvalitet, god service och support samt säkra leveranser.

Konsultativ problemlösning
Vi förstår kundens behov och kundanpassar våra produkter och tjänster för att öka kundens effektivitet och utveckling i nära samarbete med våra leverantörer.

Kunskap och kompetens
Genom rätt val av medarbetare och kontinuerlig utbildning av vår personal. Genom NBL-Academy och vår seminarieverksamhet skall vi bidra till att bygga nätverk och diskussionsfora bestående av såväl kunder som egna   specialister och specialister från våra leverantörer.

Produkter i frontlinjen
En hög fackteknisk kompetens och de produkter för systemlösningar som befrämjar ny teknologi och metodik.

Personligt
Inom Nordic Biolabs karaktäriseras kontakten mellan medarbetare och med våra kunder av samarbetsvilja, engagemang och personligt bemötande.

Sigill SYNA Kreditklass.png

Ett företags kreditklassning och risk anger hur sannolikt det är för dem att komma på obestånd och gå i konkurs. Det innebär att man genom klassningen kan utröna om ett företag är välskött och har ordning på sina finanser. Företag med hög kreditklassning kan utöver förhöjd tillit ofta dra nytta av att erhålla krediter från andra företag, eftersom det kreditgivande företaget känner sig tryggt med den ekonomiska stabiliteten i bolaget.