Pipettdoktorn Täby är sedan december 2021 ISO 17025 certifierat

ISO/IEC 17025 är en internationellt erkänd standard. Ackrediteringen innebär att laboratoriet godkänts av en oberoende part (Swedac) och garanterar att kalibreringarna utförs på ett tillförlitligt, kompetent, konsekvent och opartiskt sätt och med rätt noggrannhet.


Ackreditering av ett kalibreringslaboratorium innebär attAckrediteringssymbol_rgb-färg_10489 jpg.jpg

  • kalibreringsresultaten är metrologiskt spårbara
  • utförande och dokumentation är spårbara
  • mätningarna utförs enligt validerade procedurer
  • standarder och mätinstrument är tillförlitliga

Ackrediterade organ som utför kalibreringstjänster säkerställer att de uppfyller alla nödvändiga standarder samt lagstadgade krav och sektorskriterier när det gäller:

  • teknisk kompetens, professionalitet och integritet
  • riskhantering
  • lämplig personal och utrustning
  • rutiner för klagomål och överklaganden
  • förmåga att konkurrera internationellt i enlighet med European Co-operation for
  • accreditation’s multilaterala avtal

Ackrediteringsbevis Pipettdoktorn Täby, 2021-12-03
Ackreditering och omfattning Swedac

Ackreditering enligt ISO/IEC 17025 innebär även att laboratoriet följer principerna för ledningssystem i ISO 9001.

Läs mer om ackreditering på Swedacs hemsida - Så fungerar ackreditering


Beslutsregel Pipettdoktorn
Om en försäkran om överensstämmelse tillhandahålls, kommer den binära beslutsregeln enligt avsnittet ILAC publikation G8 att användas, acceptansbandet kommer att motsvara toleransbandet med noll guard bands (delad risk), där mätosäkerheten, vid 95% konfidensnivå, kommer att anses säkerställa att TUR ≥ 1 (referens ILAC G8 avsnitt 6). Om TUR är lägre än 1 är ingen överensstämmelse möjlig.