Kalibrering, service, underhåll och utbildning

Pipetter är precisionsinstrument som behöver underhållas och kalibreras regelbundet. Förutom pipetter och spetsar erbjuder vi via Pipettdoktorn en rad relaterade kalibrerings-, underhålls- och reparationstjänster för att bibehålla kvaliteten i ditt pipetterande och förlänga livslängden på dina pipetter.

Därför behöver dina pipetter kalibrering och underhåll:

Försäkra att din data är tillförlitlig genom regelbunden kalibrering och förebyggande underhållsschema för dina pipetter.

Exaktheten och precisionen av pipetterna optimeras, fullständigheten av din data försäkras, och kontaminationsrisken minimeras med regelbunden professionell rengöring. GLP (Good Laboratory Practice) och ISO 8655 säger att precisionsverktyg som pipetter måste underhållas och kalibreras vid regelbundna intervall av ett behörigt organ.


Kontakt:

Service, kalibrering och tekniska frågor - Pipettdoktorn:
Mikael Selin

Tel: 08 630 85 12
E-post: pipett@nordicbiolabs.se

Nancy Andersson
Tel: 070 461 73 05
E-post: pipett@nordicbiolabs.se

Tekniska frågor, upphämtning, avtal pipettservice:
Lisa Tibbelin
Mobil: 073-460 20 92
Tel direkt: 08-630 85 26
E-post: lisa.tibbelin@nordicbiolabs.se

Charlotte Otéma
Mobil: 070-889 17 59
Tel direkt: 08-630 85 03
E-post: charlotte.otema@nordicbiolabs.se


Så fungerar service och kalibrering av pipetter på Nordic Biolabs 

Kalibrering av pipetter sker hos Pipettdoktorn Täby. För pipetter som kräver ett ackrediterat kalibreringslaboratorium (ISO 17025) används Pipette Doctor i Finland. I bl a Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö/Lund hämtas och lämnas pipetterna hos kund. För er med verksamhet i övriga Sverige, vänligen kontakta oss.

Pipetter som skickas eller hämtas upp för kalibrering och/eller service ska rengöras och dekontamineras av kunden (avtorkas med 70% etanol) och ett påskrivet dekontamineringsintyg ska medfölja (se dekontamineringsintyg uppe till höger på sidan).

I multikanalspipetter testas samtliga kanaler. Servicerapport och kalibreringscertifikat medföljer pipetten vid återlämnandet. Kalibrering utförs med Sartorius originalspetsar. I de fall andra spetsar önskas ska dessa medfölja pipetten när den hämtas från kund. 5 spetsar/enkanalspipett, 40 spetsar/multikanalspipett. Om det underlättar kan vi ta emot hela spetsaskar som skickas tillbaka med servade pipetter.

Vid service där reservdelar behöver bytas kontaktas kunden för kostnadsförslag innan byte sker om kostnaden för reservdel överstiger 400:-/pipett. Reservdelar som understiger 400:- /pipett byts ut utan förfrågan och faktureras tillsammans med vald kalibrering. Meddela oss om ni har andra önskemål.

Underhåll och kalibrering erbjuds i olika nivåer och prisklasser (se broschyr uppe till höger på sidan). Det vanligaste valet är ”Underhåll & kalibrering (5.2)” vilket betyder att pipetten rengörs och fettas in före kalibrering. Kalibreringen utförs med 5 mätningar vid 100% samt 10% av maxvolym för bättre kvalitet och noggrannhet.


Pipettdoktorn

Pipettdoktorn erbjuder expertservice för dina pipetter. Utbildade  servicetekniker runt om i världen är din försäkring för god kvalitet. Det spelar ingen roll vilka pipetter du har i ditt laboratorium, vi kan reparera och/eller kalibrera dem!


Pipettakademin

Via Pipettakademin ges seminarier och träning för bättre precision, komfort, hälsa och säkerhet på labbet.

Under seminariet går vi igenom:

  • Grunderna i Pipetteringsteknik
  • Förbättra noggrannhet och precision
  • Identifiera och värdera felkällor
  • Underhåll och service enligt ISO 8655
  • Få bättre förståelse om ergonomiska risker i labmiljö och speciellt vid pipettering.


Läs mer om våra kostnadsfria seminarier

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.