Att skicka instrument till oss

Det går bra att skicka instrument till oss för underhåll, reparation eller service. Adressen finns i fältet till höger och nedan finns de blanketter som ska medfölja instrumentet/utrustningen.


Blanketter som ska medfölja inskickade instrument

Instrument som skickas till vår serviceavdelning för genomgång, underhåll eller reparation skall medföljas av "Blankett som ska medfölja inskickade instrument".
Detta för att säkerställa serienummer, kontaktperson, kontaktuppgifter, felbeskrivning mm.

Till "Blankett som ska medfölja inskickade instrument"
 

Vid återlämnande av demoutrustning samt vid service på plats eller hos oss skall dekontaminering av samtliga instrument som används för biologiskt, toxiskt eller radioaktivt materal ske. Underskrivet
Dekontamineringsintyg för instrument krävs.

Till Dekontamineringsintyget

 

Kontakta oss om något är oklart. Vi hjälper dig gärna!

08 630 85 00, service@nordicbiolabs.se