Antalet fall av kikhosta ökar i Sverige

 

Antalet rapporterade fall av den smittsamma luftvägsinfektionen ökar i Sverige och enligt Folkhälsomyndigheten väntar en fortsatt ökning de närmaste månaderna.

Från Copan erbjuder vi eSwab® och UTM® för odling eller molekylär testning av Bordetella pertussis.