System för serumögondroppar

Serumögondroppar är ett alternativ då resistens
för behandling av corneaproblem uppstår.