Har något blivit fel?

Vi hjälper dig till rätta!


Administrativa reklamationer

Fel produkt, fel antal produkter, fel pris, fel kontakt etc

Ring eller maila vår kundservice – 08 630 85 10, info@nordicbiolabs.se

Produktreklamationer (fel på produkten)

Både vi och våra leverantörer behöver veta hur du använder produkten och vad det är som inte fungerar. Det viktigt att vi får så mycket information som möjligt så att vi kan hantera reklamationen på bästa sätt och om leverantören måste vidta åtgärder som kan minimera antalet uppstådda fel i framtida produktioner.

Du hittar reklamationsblanketten här

Då vi kommunicerar med våra leverantörer på engelska uppskattar vi om du direkt på engelska kan beskriva produktfelet och i vilket sammanhang produkten inte fungerar. Om du inte har möjlighet tar vi naturligtvis hand om översättningen från svenska till engelska.

Skicka blanketten till info@nordicbiolabs.se

Serviceärenden

Kontakta vår serviceavdelning via e-mail -  Service@nordicbiolabs.se