Tillstånd

Du vill beställa en produkt som kräver tillstånd.


icon-clearencerequired.png 

För att vi skall kunna leverera till dig behöver vi i samband med din order :


För radioaktiva produkter:

Tillståndsnummer från Strålsäkerhetsmyndigheten i samband med beställning.

Till Strålsäkerhetsmyndigheten


För etanolinnehållande produkter:

Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar.
Kontakt: Peggy Roth

Till Skatteverket

Till Ansökan "Skattebefriad förbrukare - Alkohol"