Biosan SIA

FV-2400 Mini-centrifuge Vortex Microspin, Biosan WHITE

FV-2400 Micro-Spin är en kombinerad centrifug/vortex speciellt designad för genetisk forskning såsom PCR-diagnostiska experiment. FV-2400 är en ”öppen” centrifugmodell, utan lock, som ökar hastigheten på centrifugeringen och resuspensionerna.

FV-2400 Mini-centrifuge Vortex Microspin, Biosan WHITE

Art nr: BS-010201-AAA

Fp. Storlek

1 st