Pipettkalibrering, service, underhåll och utbildning

Vår pipettkalibreringsservice, Pipettdoktorn, utför kalibrering, underhålls- och reparationstjänster för att bibehålla kvaliteten i ditt pipetterande och förlänga livslängden på dina pipetter.


Därför behöver dina pipetter kalibrering och underhåll:

Försäkra att din data är tillförlitlig genom regelbunden kalibreringPipettdoktorn 100px.jpg
och förebyggande underhållsschema för dina pipetter.

Exaktheten och precisionen av pipetterna optimeras, fullständigheten av din data försäkras, och kontaminationsrisken minimeras med regelbunden professionell rengöring. GLP (Good Laboratory Practice) och ISO 8655 säger att precisionsverktyg
som pipetter måste underhållas och kalibreras vid regelbundna intervall av ett behörigt organ.

Kontakt:

Frågor som berör pågående pipettservice:

Tel Pipettdoktorn: 08 630 85 05
E-post: pipett@nordicbiolabs.se
 

Info, priser och avtal pipettservice:

Lisa Tibbelin
Mobil: 073-460 20 92
Tel direkt: 08-630 85 26
E-post: lisa.tibbelin@nordicbiolabs.se