Kalibrering, service, underhåll och utbildning

Pipetter är precisionsinstrument som behöver underhållas och kalibreras regelbundet. Förutom pipetter och spetsar erbjuder vi via Pipettdoktorn en rad relaterade kalibrerings-, underhålls- och reparationstjänster för att bibehålla kvaliteten i ditt pipetterande och förlänga livslängden på dina pipetter.


Därför behöver dina pipetter kalibrering och underhåll:

Försäkra att din data är tillförlitlig genom regelbunden kalibreringPipettdoktorn 100px.jpg
och förebyggande underhållsschema för dina pipetter.

Exaktheten och precisionen av pipetterna optimeras, fullständigheten av din data försäkras, och kontaminationsrisken minimeras med regelbunden professionell rengöring. GLP (Good Laboratory Practice) och ISO 8655 säger att precisionsverktyg
som pipetter måste underhållas och kalibreras vid regelbundna intervall av ett behörigt organ.

Kontakt:

Service, kalibrering och tekniska frågor - Pipettdoktorn:


Mikael Selin
Tel: 08 630 85 12
E-post: pipett@nordicbiolabs.se

Nancy Andersson
Tel: 070 461 73 05
E-post: pipett@nordicbiolabs.se


Tekniska frågor, upphämtning, avtal pipettservice:


Lisa Tibbelin
Mobil: 073-460 20 92
Tel direkt: 08-630 85 26
E-post: lisa.tibbelin@nordicbiolabs.se

Charlotte Otéma
Mobil: 070-889 17 59
Tel direkt: 08-630 85 03
E-post: charlotte.otema@nordicbiolabs.se