Nyttan med Tromboelastografi - Sammanfattning och Litteratur

Data från litteraturen har visat att TEG är en del av blod-hanteringsstrategier för patienter med risk för trombos och vid blödande operationer och kan effektivt:


  • Minska användningen av blodprodukter (FFP, RBC, trombocyter, kryoprecipitat).
  • Optimera användning av dyra läkemedel (rFVIIa, fibrinogen).
  • Förstå och behandla risken för trombos.
  • Minska kostnaderna för sjukhusvistelse, negativa reaktioner på blodtransfusioner, onödiga transfusioner av blodprodukter samt förebygga behandling av konstaterad trombos. (12)

Det finns en växande mängd bevis som stöder nyttan av TEG/TEM för att förutsäga blödning. (16) Emellertid har användningen av TEG för att styra hanteringen av postoperativ blödning varit den främsta drivkraften för optimering. (14) TEG kan identifiera pro-trombotiska tillstånd som akuta kranskärlsproblem, trauma, obstetrik, levertransplantation, cancer och stroke. (47,48).


Önskar du mer information?Anders Johnsson.jpg

Kontakta oss om du önskar mer information om ämnet eller våra produkter. Vi hjälper dig gärna.

Anders Johnsson
Produktspecialist Anestesi
073 461 50 66
anders.johnsson@nordicbiolabs.se

Klicka här för mer information om våra produkter för koagulationsanalys


Litteratur

1.   Hoffman M, Monroe DM, 3rd. A cell-based model of hemostasis. Thromb Haemost 2001;85:958-65.

2.   Hartert H. Thrombelastography: physical and physiological aspects. In: Copley AL, Stainsby G, eds. Flow properties of blood and other biological systems: Pergamon Press, 1960:186-96.

3.   Nair SC, Dargaud Y, Chitlur M et al. Tests of global haemostasis and their applications in bleeding disorders. Haemophilia 2010;16 Suppl 5:85-92.

4.   Tanaka KA, Szlam F, Sun HY et al. Thrombin generation assay and viscoelastic coagulation monitors demonstrate differences in the mode of thrombin inhibition between unfractionated heparin and bivalirudin. Anesth Analg 2007;105:933-9, table of contents.

5.   Cotton BA, Faz G, Hatch QM et al. Rapid thrombelastography delivers real-time results that predict transfusion within 1 hour of admission. J Trauma 2011;71:407-14.

6.   Kashuk JL, Moore EE, Sabel A et al. Rapid thrombelastography (r-TEG) identifies hypercoagulability and predicts thromboembolic events in surgical patients. Surgery 2009;146:764-72.

7.   Riskin DJ, Tsai TC, Riskin L et al. Massive transfusion protocols: the role of aggressive resuscitation versus product ratio in mortality reduction. J Am Coll Surg 2009;209:198-205.

8.   Sambu N, Curzen N. Monitoring the effectiveness of antiplatelet therapy: opportunities and limitations. Br J Clin Pharmacol 2011;72:683-96. 12. National Institute for Health and Care Excellence. Detecting, managing and monitoring haemostasis: viscoelastometric point-of-care testing (ROTEM, TEG and Sonoclot systems). 2014; Accessed April 2015.

14.   Shore-Lesserson L, Manspeizer HE, DePerio M et al. Thromboelastography-guided transfusion algorithm reduces transfusions in complex cardiac surgery. Anesth Analg 1999;88:312-9.

16.   Nuttall GA, Oliver WC, Santrach PJ et al. Efficacy of a simple intra-operative transfusion algorithm for nonerythrocyte component utilization after cardiopulmonary bypass. Anesthesiology 2001;94:773-81.

47.   Ferraris VA, Ferraris SP, Moliterno DJ et al. The Society of Thoracic Surgeons practice guideline series: aspirin and other antiplatelet agents during operative coronary revascularization (executive summary). Ann Thorac Surg 2005;79:1454-61

48.   Lipets EN, Ataullakhanov FI. Global assays of hemostasis in the diagnostics of hypercoagulation and evaluation of thrombosis risk. Thromb J 2015;13:4.