Utbildningsvideor för användning av Haemonetics CellSaver Elite+

Samlat utbildningspaket med videor som i detalj visar hur CellSaver Elite+ fungerar och används. Se gärna videorna i ordning för den mest realistiska bilden av hur en typisk procedur genomförs.


Utbildning av anestesi/operationspersonal är den absolut viktigaste CellSaver .jpg
parametern för att skapa en rutin kring användande av autotransfusion vid blödande operationer.  Haemonetics CellSaver Elite+ är den mest använda utrustningen för autotransfusion/blodtvätt i Norden. Apparaten finns installerad på de flesta Universitetssjukhusen i Sverige, Norge och Danmark, samt på många regionssjukhus. Filmerna är på engelska.

Vi står gärna till tjänst med att svara på eventuella frågor som rör autotransfusion generellt, och CellSaver Elite+ speciellt.

Anders Johnsson
+46 734 615066
anders.johnsson@nordicbiolabs.se

  1. Introduktion till Cell Saver (autotransfusion)
  2. Cellsavers olika delar (CellSaver Elite+)
  3. Sterilt engångs-materiel för en procedur/patient.
  4. Initial bloduppsamling med endast reservoar. (Collect First).
  5. Installera och använda process-set i CellSaver Elite+
  6. Utför en komplett patientprocedur med Cell Saver, alla steg.
  7. Transfundera blod till patienten
  8. Apparatens mjukvara och hur den används (CellSaver Elite+)
  9. Postoperativ användning med dränage


Till Svensk användarguide Cell Saver® Elite+®